Əmək Hüququ və Miqrasiya Xidmətləri


“Baku Business Solutions” MMC əmək hüququ üzrə aşağıda göstərilən xidmətləri təklif edir:
 • Əmək müqaviləsinin tərtibi və onun elektron qeydiyyatdan keçirilməsi;
 • Əmək müqaviləsinin tərəflərinin əsas hüquqları, vəzifələri və əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində hüquqi xidmətlər;
 • Əmək şəraiti, əmək funksiyalarının müəyyən olunması ilə bağlı hüquqi xidmətlərin göstərilməsi;
 • Əmək müqavilələrinə xitam verilərkən işçilərin və işəgötürənin hüquqlarının müdafiəsi;
 • Müəssisədə işçilərin ixtisar aparılmasının hüquqi tənzimlənməsi;
 • Əmək və icra intizamının təmin edilməsi qaydalarının hüquqi tənzimlənməsi;
 • Işəgötürən və işçinin qarşılıqlı maddi məsuliyyətlərinin müəyyən edilməsinin hüquqi tənzimlənməsi;
 • Fərdi əmək mübahisələrinin həlli qaydalarının hüquqi tənzimlənməsi;
 • Işçilərin sosial sığorta olunmasının tənzimlənməsi;
 • Əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqan ilə yaranmış problemlərin həlli;
 • Əmək qanunvericiliyinin pozulmasından irəli gələn hüquqi problemlərin həlli:
 • Kadr kargüzarlığının aparılması.

“Baku Business Solutions” MMC aşağıda göstərilən miqrasiya xidmətlərini təklif edir:
 • Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması;
 • Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazələrinin (vəsiqələrinin) alınması;
 • Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazələrinin (vəsiqələrinin) müddətlərinin uzadılması;
 • Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün iş icazələrinin (fərdi icazələrinin) alınması;
 • Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün iş icazələrinin (fərdi icazələrinin) müdətlərinin uzadılması;
 • Azərbaycan Respublikasına gələn Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ölkədə (MOM) müvəqqəti olma müddətlərinin uzadılması;
 • Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi yaşamaq icazəsinin (vəsiqəsinin) alınması;
 • Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin əmək müqavilələrinin tərtib edilməsi və elektron qeydiyyatdan keçirilməsi.

...