Korporativ Hüquq

“Baku Business Solutions” MMC korporativ hüquq üzrə aşağıda göstərilən xidmətləri təklif edir:

  1. Hüquqi şəxslərin, onların filial və nümayəndəliklərinin dövlət qeydiyyatına alınması;
  2. Təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin (qanuni təmsilçi, ünvan, təsisçilərin, nizamnamə kapitalındakı payların, hüquqi şəxsin adının və təşkilatı hüquqi formasının dəyişdirilməsi) və qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin qeydiyyata alınması;
  3. Nizamnamə kapitalındakı payların digər şəxslərə keçməsinin həyata keçirilməsi;
  4. Hüquqi şəxsin yenidən təşkili;
  5. Hüquqi şəxsin, xarici hüquqi şəxsin nümayəndəlik və ya filialının ləğvi və reyestrdən çıxarılması;
  6. Müəssisə və təşkilatların nizamnamələrinin (əsasnamələrin) hazırlanması;
  7. Struktur bölmələrin əsasnamələrinin hazırlanması;
  8. Vəzifə təlimatlarının hazırlanması və ekspertizası.

Xidmətlər