Mühasibat Uçotu

“Baku Business Solutions” MMC mühasibatlıq uçotu üzrə aşağıda göstərilən xidmətləri təklif edir:

  1. Mühasibat uçotunun aparılması üçün ilkin sənədlərin hazırlanması;
  2. Mühasibat uçotunun bərpası;
  3. Mühasibat uçotunun tam və ya qismən aparılması;
  4. Mənfəət və zərər üzrə illik hesabatların hazırlanması;
  5. Vergi yoxlamalarının müşayiət edilməsi;
  6. Aylıq, rüblük və illik hesabatların hazırlanması;
  7. Əmək haqları üzrə ştat cədvəllərinin hazırlanması;
  8. Əmək haqqının hesablanması;

Xidmətlər