Vergi Mübahisələrinin Həlli

“Baku Business Solutions” MMC vergi mübahisələrinin həlli üzrə aşağıda göstərilən xidmətləri təklif edir:

  1. Vergi yoxlamalarının aktları üzrə etirazların hazırlanması;
  2. Əlavə edilmiş vergilərin məbləğinin, cərimələrin, kameral və çıxış yoxlamalarının nəticələrinə görə cərimələrin minimuma çatdırılması;.
  3. Vergi tərəfindən aparılan kameral yoxlamaların (şirkətə daxil olan məktublarla bağlı) araşdırılması, məsləhətlərin verilməsi;
  4. Vergi tərəfindən aparılan kameral yoxlamaların (şirkətə daxil olan məktublarla bağlı) cavablandırılması;
  5. Vergi yoxlamalarının keçirilməsi vaxtı təşkilatın maraqlarının təmsil olunması;
  6. Korporativ vergi bəyannamələrinin və gəlir vergisi bəyannamələrinin ratifikasiyası;

Xidmətlər