Vergi Məsləhətləri

Bizim ixtisaslı əməkdaşlarımız vergilərə dair müxtlif sahələri əhatə edən məsləhət xidmətləri təklif edirlər. Bu, aşağıdakıları əhatə edir:

 1. Biznes qurumları üçün optimallaşdırılmış vergi strukturunun qurulması üzrə:
 2. Müəssisələrin hüquqi strukturunun optimal quruluşu üzrə məsləhətlər;
 3. Müəssisələrin və fiziki şəxslərin ilkin qeydiyyatı;
 4. ƏDV qeydiyyatı üzrə məsləhətlər, ƏDV qeydiyyatına müraciət və qeydiyyata alınma;
 5. Beynəlxalq vergiqoyma prinsiplərinin tətbiqi sahəsində məsləhətlər:   
 6. İkiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması prinsiplərinin tətbiqi sahəsində yardımlar;   
 7. Bu sahədə müraciətlərin hazırlanması, müvafiq azadolmanın əldə edilməsi və ya digər ölkədə azadolmaya əsas verən sənədlərin toplanması;
 8. Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin vergi öhdəliklərinin idarə edilməsi:    
 9. Gəlirlərin və xərclərin uçotunun qurulmasına dair məsləhətlərin verilməsi;   
 10. Nağdsız hesablaşmaların qurulması;
 11. Biznes layihələrin vergi modelinin qurulması:
 12. Layihələrin vergi öhdəliklərinin analizi və biznes modelə tətbiqi;   
 13. Vergi orqanları ilə vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsinə dair sənədin hazırlanmasına yardım;
 14. Xüsusi vergi rejimli şirkətlərin biznes modeli üzrə təkliflər:   
 15. Xarici əməkdakdaşların rezidentliyinin müəyyən edilməsi sahəsində;   
 16. ƏDV-dən azad olma haqqında sertifikat üçün müraciətin hazırlanması, sertifikatın alınması;   
 17. İdxal-ixrac rüsumlarından azad olunması haqqında sertifikatın alınmasına yardım;

Xidmətlər