Məhkəmələrdə Nümayəndəlik

“Baku Business Solutions” MMC məhkəmədə təmsilçilik münasibətləri üzrə aşağıda göstərilən xidmətləri təklif edir:

  1. Mülki mühakimə icraatının müvafiq mərhələlərində iştirak;
  2. Məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh qismində maraqların müdafiəsi məqsədilə təmsilçilik;
  3. Iddia ərizələrinin, etiraz, vəsatət, apellyasiya və kassasiya şikayətlərinin tərtib edilməsi;
  4. Hüquqi əhəmiyyəti olan faktların müəyyən edilməsinin həyata keçirilməsi.

Xidmətlər