Müqavilə Hüququ

“Baku Business Solutions” MMC müqavilə hüquq üzrə aşağıda göstərilən xidmətləri təklif edir:

  1. Müxəlif növ mülki-hüquqi müqavilələrin (alqı-satqı, icarə, françayzinq, lizinq, podrat, borc,broker, tapşırıq və.s) tərtib edilməsi və ekspertizası;
  2. Müqavilələrin (kontraktların) bağlanması zamanı danışıqların aparılmasında iştirak;
  3. Müqavilələrin dəyişdirilməsi və ləğv edilməsi məsələlərində danışıqlar zamanı iştirak.
  4. İlkin müqavilələrə dəyişiklik proyektlərinin və əlavə razılaşmaların tərtib edilməsi.
  5. Vəsiyyətnamə və mirasda məcburi payların müəyyən edilməsi ilə bağlı məsələlərdə hüquqi yardımın göstərilməsi;
  6. Birtərəfli əqdlərin hazırlanması və ekspertizası;

Xidmətlər