Name
Eytibar Qarayev
Position
Managing Director
Education and Profession
15 ildən artıq təcrübəsi olan Eytibar, kariyeriyasına vergi sahəsində başlamış, yerli və beynəlxalq şirkətlərdə  biznesin idarə edilməsi  və strateji inkişafı üçün töhfələr vermişdir.  Şirkətin inkişaf strategiyasını həyata keçirilməsində məsuliyyət daşıyan Eytibar Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində Mühasibatlıq  və Audit üzrə bakalavr və həmçinin magistr dərəcəsini bitirmişdir.
Experience
BBS Consulting komandasına qoşulmazdan öncə, Eytibar Vergilər Nazirliydə işləmiş müxtəlif konsaltinq şirkətlərində vergi praktikasının düzgün qurulmasına rəhbərlik etmişdir. Mühasibatlıq, vergi və hüquq sahəsində ixtisaslaşmış Eytibarın geniş təcrübəsindən həm yerli, həm də beynəlxalq şirkətlər faydalanaraq, şirkət strategiyasını uğurla inkişaf etdirmişlər.Təhlükəsizliyin, məsləhətçilərin, işgüzar qiymətləndirmələrin və lazımi səylərin araşdırılmasında və bir sıra sənayelərdə işləməklə məşğul olmaq;; ən əhəmiyyətli olduğu yerə real dəyər əlavə etməyə davam edir. O, çoxmillətli, regional və yerli ailə müəssisələrinə uyğunluq və tənzimləmə məsələləri, eləcə də çoxsaylı qiymətləndirmə təlimləri, lazımi səylərin hesabatları və texniki-iqtisadi əsaslandırma işləri daxil olmaqla geniş məsələlər üzrə tövsiyə etmişdir.
Name
Gülər Ağayeva
Position
Hüquq Xidmətləri üzrə Rəhbər
Education and Profession
Güləri Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsini Bakalavr və Magistr dərəcəsi üzrə bitirmişdir.
Experience
Müxtəlif şirkətlərdə 7 il vəkil kimi fəaliyyət göstərən  Gülər, məhkəmə dinləmələrinin əvvəlcədən hazırlanması, müqavilələrin və digər hüquqi sənədlərin tərtib edilməsi, müxtəlifməzmunlu qanunların izahı, ümumi hüquqi mübahisələrin həlli, konfliktli tərəflər arasında razılaşma əldə edilməsi, hüquqi sənədlərin toplanması və  təhlil edilməsi üzrə dərin biliklərinə malikdir.
Name
Gülnarə Baxşıyeva
Position
Maliyyə Xidmətləri üzrə Direktor
Education and Profession
İqtisadiyyat və İdarəetmə (Mühasibat uçotu və Vergi qanunvericiliyi)
Experience
Mühasibatlıq və Maliyyə sahəsində dünya üzrə Böyük 6-lıq şirkətlərində çalışan  Gulnarə 2016-cı ildə BBS Consulting komandasına qoşulmuşdur.  Maliyyə hesabatları, əmək haqqı uçotu, mühasibat uçotu, biznes prosesinin təkmilləşdirilməsi və PSA protokollarında geniş təcrübəsi olan Gülnarə Vergi uçotunun Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə uyğun düzgün formada aparılması üzrə dərin biliklərinə malikdir
Baku Business Solutions, MMC
11, 6-cı Böyük Qala
3-cü mərtəbə, AZ1010
İçərişəhər, Bakı, Azərbaycan

Tel: (+994 12) 497 8705
Tel/Fax: (+994 12) 497 4362